สารสกัดหยาบ สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรสะค้าน