การเพิ่มขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรม