โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต

Publish Year International Conference 2
2019 exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effects of Light and Soil Moisture on Lettuce Growth Based on IoT Digital Home Farm System", The 10th International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE 2019) , 23 - 25 ตุลาคม 2019, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, Taipei, Taiwan ไต้หวัน
2018 exAnyamanee Sinjaroen, exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of low cost electronic tongue for salinity measurement", The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018" (STEMa 2018), 18 - 20 กรกฎาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย