การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, "To Investigate an Instant Translation for Assisting Students' Understandings of Lecture Slides", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media) , 6 - 10 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย