เครื่องอบปลาแดดเดียวและเครื่องอบแห้งสมุนไพร

Publish Year International Copyrights 1
2023 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "-", Kasetsart University, 2023
Publish Year International Trademark 4
2022 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องอบแดดเดียวระบบลมร้อนสำหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง", Kasetsart University, 2022
2021 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องอบแดดเดียวระบบลมร้อนสำหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องอบแดดเดียวระบบลมร้อนสำหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องอบแดดเดียวสำหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง", Kasetsart University, 2020