การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 115-127
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "PRODUCTION NETWORK OF MEAT RABBIT IN THAILAND", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย