การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระ

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exKetjarut, S., exChoosuk, P., exHanucharoenkul, P., "Effect of carboxymethyl cellulose on properties of wheat flour-tapioca starch-based batter and fried, battered chicken product", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 565-572
Publish Year National Conference 1
2020 exPanusorn Choosuk, exPatchara Damkrut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for Nugget Preparation", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย