การจำแนกเพศในปรง Cycas siamensis Miq โดยใช้เครื่องหมาย ISSR และความแตกต่างของจำนวนชุดซ้ำของ rDNA โดยเทคนิค semiquantitative PCR.

Publish Year International Conference 1
2016 exTeerarat Duangsodsri, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic differentiation between male and female plants of Cycas siamensis Miq. using ISSR markers", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย