การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดฝักอ่อนโดยการประมวลผลด้วยภาพถ่าย