เทคนิคการผลิตกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED)