การทดสอบและวิเคราะห์โมเดลปีกและลำตัวแบบใหม่ในอุโมงค์ลมเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องบินน้ำขนาดสองที่นั่ง