การโคลนและการแสดงออกบีต้า-กลูคาเนสจาก Bacillus subtilis และการประยุกต์ใช้ในการกำจัดโรคหม่อน


แสดงความคิดเห็น

(0)