การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 5
2021 exนางสาวณัฐวดี วงษ์เทศ, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exLothar Brecker, exWichai Santimaleeworagun, exThomas Rosenau, exMarkus Bacher, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Chemical constituents of Clausena lenis", Natural Product Research, ปีที่ 35, ฉบับที่ 21, เมษายน 2021, หน้า 3873-3879
2021 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exWanicha Muangrom, exMarkus Bacher, exAndreas Berger, exKarin Valant-Vetschera, "A Novel Tryptophan-derived alkaloid and other constituents fom Guettarda speciosa (Rubiaceae: Cinchonoideae-Guettarda)", Biochemical Systematic and Ecology, ปีที่ 95, ฉบับที่ 2021, เมษายน 2021
2021 exKotchaphan Sisakhon, exKongkanda Chayamarit, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, exDAVID J. MIDDLETON, exWittawat Kiewbang, exWatchara Salee, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "The genus Phyllocyclus (Gentianaceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, หน้า 173-177
2018 ex์Natthawadi Wongthet, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exKarin Valant-Vetschera, exMarkus Bacher, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Chemodiversity of Clausena excavata (Rutaceae) and related species: Coumarins and carbazoles", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 84-90
2018 exTiwtawat Napiroon, exHenrik Balslave, exManop Poopath, exVoradol Chamchumroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, "Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand", Annales Botanici Fennici, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4-6, ตุลาคม 2018, หน้า 207-216