ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีของสารโพลีฟีนอลต่อการยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในระบบจำลองและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Conference 1
2016 exKrittika Chunwijitra, ex K. Sujirachato, exN. Sinlapathongkum, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of carrot and ripe papaya peels on qualities and residual nitrite of chinese sausage during storage", 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), 14 - 19 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย