การปลูกพืชร่วมในระบบแถวแคบร่วมกับการปลูกพืชบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสด และการปรับปรุงบำรุงดินอย่างยั่งยืน ในดินชุดปากช่อง