คุณสมบัติการส่งผ่านเชิงควอนตัมของแกรฟีนทรานซิสเตอร์บนซิลิกอนคาร์ไบด์

Publish Year International Journal 1
2018 exJatiyanon, K., inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Spin-valley and layer polarizations induced by topological phase transitions in bilayer silicene", Superlattices and Microstructures, ปีที่ 120, สิงหาคม 2018, หน้า 540-552