ศักยภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดควบคุมเพลี้ยไฟข้าว

Publish Year National Conference 1
2018 exมนตรี เอี่ยมเจริญ, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, "ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อเพลี้ยไฟข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”, 1 - 3 สิงหาคม 2018, เมือง ตรัง ประเทศไทย