การศึกษาแบบเฟิร์สพรินซิเพิลของเบริลเลียมในอลูมิเนียมออกไซด์