การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว


แสดงความคิดเห็น

(0)