ความหลากหลายของผีเสื้อ หนอนผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติในป่าชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตภาคกลาง

Publish Year International Journal 1
2020 exดร.สุนัดดา เชาวลิต, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Checklist of the Tribe Spilomelini (Lepidoptera: Crambidae: Pyraustinae)in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 499-506