นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exNgamsuk, S, exHsu, J.L., exHuang, T.C., "Bioactive Activities of Rice Bran Protein Hydrolysate", IFFA 2018: International conference on Innovation of functional food in Asia , 22 - 24 มกราคม 2018, เมือง พะเยา

แสดงความคิดเห็น

(0)