การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้

Publish Year International Journal 1
2019 exTomi Kaakkurivaara, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of radio frequency identification taghousings in a tropical forestry work environment", Australian Forestry, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2019, หน้า 181-188
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "DESIGNING OF RFID TAG FOR TIMBER INDUSTRY TRACEABILITY", 6th International Forest Engineering Conference “Quenching our thirst for new Knowledge”, 16 - 19 เมษายน 2018, Rotorua นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย