กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุมบางส่วน

Publish Year International Conference 5
2017 exLuqman Ali, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exWasif Khan, exThitiporn Chanwimaluang, exHiroki Nakahara, "Performance evaluation of different inpainting algorithms for remotely sensed images", Proceedings - ACDT 2017: 3rd Asian Conference on Defence Technology: Advance Research Collaboration on Defence Technology, 18 - 20 มกราคม 2017, Thailand ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exLuqman Ali, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exFaisal Ghaffar Khan, exThitiporn Chanwimaluang, exHiroki Nakahara, "Identification of inpainted satellite images using evolutionary artificial neural network (EANN) and k-nearest neighbor(KNN) algorithm", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exPidshapar Keerekaew, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exAkinori Nishihara, "A face tracking method using dominant orientation templates and pose estimation", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exManatsawee Sanpayao, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, "A super-resolution land cover mapping based on a random forest and Markov random field model", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exWatsana Bupphawat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exItsuo Kumazawa, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, "Super-resolution land cover mapping based on deep learning and level set method", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย