การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช

Publish Year National Conference 1
2016 exปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, "Development of the recombinant ATG8 protein for studying autophagic activities in microalgae", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)