ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของจิงจูฉ่าย