ผลของสตาร์ชเสียหายต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชในหลอดทดลองของข้าวกล้องงอกดัดแปรด้วยความร้อนชื้น และการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดหนู

Publish Year International Conference 1
2017 exBoonyote Kamjijama, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHanna Bednarz, exKarsten Niehaus, "Physico-chemical properties of Riceberry grain during germination and its different localization pattern of amino acids", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, ฺBitec Bangkok
Publish Year National Conference 2
2016 exNaree Denchai, exJenshinn Lin, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of degree of gelatinization and temperature cycling on retrogradation of rice starch gels", the 6th National and International Graduate Study Conference 2016, 11 - 12 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exWeeranut Wanwarothorn , inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exLai LIn-Shiun, "Partially gelatinization of hydrolyzed-HMT rice flour on its texture quality and digestibility", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย