ผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและใบติ้วต่อศักยภาพในการต้านไวรัสตับอักเสบบีและการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของไมโคร์อาร์เอ็นเอ

Publish Year International Journal 1
2020 exDamita Javapatarakul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSunchai Payungporn, "Combined Curcuma longa and Cratoxylum formosum Extracts Possess Anti-liver Cancer and Anti-HBV Activities in HepG2.2.15", Current Traditional Medicine, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-7