การดัดแปลงโครงสร้างของเซอร์ราทีนไดออลที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง จากต้นหางสิงห์