การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง

Publish Year International Journal 1
2017 exนฤวิชญ์ ทองใหญ่, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "Wind atlas of Chanthaburi and Trat provinces, Thailand", Energy Procedia, ปีที่ 141, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2017, หน้า 389-393