การค้นหาเปปไทด์ชนิดวงเเหวนที่ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนสของ EGFR เพื่อพัฒนาเป็นยารักษามะเร็ง