แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อกระบวนการออกนอกการควบคุม