การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส

Publish Year National Conference 1
2016 exวสวัตติ์ ดำรงค์ธวัชชัย, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of plant cell wall binding protein At2g41800, At2g41810 and At3g08030", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)