การศึกษาจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ


แสดงความคิดเห็น

(0)