เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม

Publish Year International Journal 2
2019 exKornsuang Jangtarwan, exTassika Koomgun, exTulyawat Prasongmaneerut, exRatchaphol Thongchum, exWorapong Singchat, exPanupong Tawichasri, exToshiharu Fukayama, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChainarong Punkong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus)", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1-e0223726-17
2017 exSorravis Lapbenjakul, exWATCHARAPORN THAPANA, exPanupon Twilprawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand", PLOS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2017