เทคนิคใหม่ในการขยับแขนกลยืดหยุ่นอย่างรวดเร็วโดยมีการสั่นสะเทือนน้อย

Publish Year International Journal 5
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Model Reference Input Shaping Using Quantitative Feedforward-Feedback Controller", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 207-220
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exNithi-Uthai, S., exIntarawirat, P., "Intelligent backstepping system to increase input shaping performance in suppressing residual vibration of a flexible-joint robot manipulator", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, มกราคม 2017, หน้า 203-223
2016 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKijdech, D, exBenjalersyarnon, T, exDamyot, S, "Quantitative Feedback Input Shaping for Flexible-Joint Robot Manipulator", JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, ปีที่ 138, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016
2016 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exTakat BENJALERSYARNON, "Closed-Loop Input Shaping with Quantitative Feedback Controller Applied to Slewed Two-Staged Pendulum", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 595-613
2016 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPoedaeng, P, exPongpanich, N., "Improving Closed-Loop Signal Shaping of Flexible Systems with Smith Predictor and Quantitative Feedback", Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 155-168
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Automatic control techniques review: part 1", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 2560, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 39-52
Publish Year International Conference 7
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, exPisai Yaemprasuan, "Improving manual control of two-link pendulum on gantry crane with anti-delay closed-loop input shaping", The 9th regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2017), 29 - 30 มิถุนายน 2017, เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Supparat Damyot, ex Pisit Intarawirat , "Switching ZVDk input shaper for flexible closed-loop system with saturation", American Control Conference 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exIttidej Moonmangmee, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "Robust input shaping using backstepping model matching control", American Control Conference 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPoom Jatunitanon, exSirichai Nithi-uthai , "Input shaper syntheses for explicit fractional derivative systems usingnonlinear optimization", the 2017 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2017), 3 - 9 พฤศจิกายน 2017, Tampa ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exIttidej Moonmangmee, exPisit Intarawirat, "Input shaping for flexible system with nonlinear spring and damper", the 2017 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2017), 3 - 9 พฤศจิกายน 2017, Tampa ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exDumrongsak Kijdech, "Outside-the-loop Input Shaping with Quantitative Feedback Control for Flexible Systems Having Non-zero Initial Conditions", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exIttidej Moonmangmee, exWichet Srichonped, "The Acceleration Limit in Input-Shaped System to Reduce Residual Vibration of a Flexible Link Robot", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2017 exพิสิษฐ อินทรวิรัตน, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exเบญจา บุญเอื้อ, "การค้นหาและติดตามวัตถุแบบนำทางด้วยภาพสำหรับระบบอาวุธควบคุมระยะไกล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exพิสัย แย้มประสวน, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การวัดค่าและการวิเคราะห์เสียงรบกวนจากล้อรถยนต์ที่เข้ามาในห้องโดยสาร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2016 exวรวุฒิ กังหัน, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช, "การลดการแกว่งของระบบ สําหรบการควบคุมด้วยมือในการเคลื่อนที่ตามตําแหน่งโดยวิธีปรับแต่งสัญญาณป้อนเข้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exฐกัด เบญจเลิศยานนท์, exภูวดล โพธิ์แดง, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การติดตามวัตถุและการควบคุมตำแหน่งสำหรับระบบโมเดลรถไฟจำลองด้วยแมชชีนวิชัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย