ผลของการใส่ผงเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสทนอุณหภูมิสูงเร่งการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อความอุดมสมบูรณ์ของยีนไนโตรจีเนส รีดักเทส


แสดงความคิดเห็น

(0)