การใช้ยีนสีขนในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แมวไทยศุภลักษณ์

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Learn about DNA fingerprint and parentage testing:Criminal and forensic casework solution", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 (KUVIC 2019), 13 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2017 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inherited Disease in Cats and Genetic Tools for Their Investigation", ASIA-PACIFIC FELINE CONGRESS , 7 - 9 พฤศจิกายน 2017, กะรน ภูเก็ต ประเทศไทย