การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอินโดลเชื่อมกับ 4-อะมิโนเบนโซเอต

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSopita Rattanopas, exJitnapa Sirirak , exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Anticancer Activity Evaluation of Azepinobisindoles; the Isomeric Iheyamine A Derivatives", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 723-731
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSiwaporn Inpang, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Biological Activity Studies of Methyl-5-(Hydroxymethyl)-2-Furan Carboxylate and Derivatives", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 1080-1085
2017 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYONLADA JAROENSUK, exANTHONY C. WILLIS, exWaya S. Phutdhawong, "Studies of Stereo-Selective Cyclo-Additions and Transformations of Substituted 2-Cyclopenten-1-one with Chiral Anthracene Templates.", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 2681-2691
2016 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exChanjura Jaramornburapong, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Evaluation of 3-((2-(1H-Indol-3-Yl)Ethyl)Amino)-3-Hydroxyoxindoles and Derivatives for Antibacterial Activity", Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016 - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 455-464
Publish Year International Conference 3
2018 exKoonchira Buaban, exThongchai Taechowisan, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and cytotoxicity evaluation of tetrahydro-?-carboline derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย
2018 exSopita Rattanopas, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and biological evaluation of isomeric iheyamine A derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย
2018 exSiwaporn Inpang, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and Biological Activities of Methyl-5-(hydroxymethyl)-2-furan Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย