การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2017 exPeangrawee Tongnun, ex Tulyawat Prasongmaneerut, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Graphical Genotype of KDML105xIR64 Backcross Lines Exhibited Rice Blast Resistance", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 1-12
2017 exThanyaluk Sirisathaworn, exTanakorn Srirat, exApinya Longya, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of mating type distribution and genetic diversity of three Magnaporthe oryzae avirulence genes, PWL-2, AVR-Pii and Avr-Piz-t, in Thailand rice blast isolates", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 7-14
2017 exChaivarakun Chaipanya, exMary Jeanie Telebanco-Yanoria, exBerlaine Quime, exApinya Longya, exSiripar Korinsak, exSiriporn Korinsak, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exBo Zhou, "Dissection of broad-spectrum resistance of the Thai rice variety Jao Hom Nin conferred by two resistance genes against rice blast", Rice , ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า ---
Publish Year National Journal 1
2017 exภัทราพร มูลทรัพย์, exธนากรณ์ ศรีรัตน, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร เกตุงาม, "การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับแยกแอลลีลต้านทานกับแอลลีลอ่อนแอของยีนต้านทานโรคไหม้ PI37", THAI JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 122-128