การประเมินความเสียหายของอ้อยปรับปรุงพันธุ์ต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย