การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาการแตกตัวของก๊าซมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยาคอมพอสิตนิกเกิล-คาร์บอนนาโนทิวบ์บนซิลิกาแบบ 2 รูพรุน