การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในเมล็ด", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย