การสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและคลังเชื้อสำหรับเชื้อยีสต์ก่อโรคในคนและสัตว์ในประเทศไทย