บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร