การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์