การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนมาสก์พอกกลางคืนสำหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวเหนียวก่ำ