ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

Publish Year International Journal 1
2020 exNamfon Pluemjit, exSupisara Sripo-ngam, exEkkachai Khwanbua, inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Amino Acid Cysteine in the Suppression of Xanthomonas citri pv. glycines Bacterial Pustule Disease of Soybean", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 833-845