ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง


แสดงความคิดเห็น

(0)