การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช

Publish Year International Conference 1
2018 exWanuthha Boonyayothin, exkolavat siriwattananon, exKaewta Rattanapisit, exWaranyoo Phoolcharoen, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transient recombinant human osteopontin expression in non-transgenic plants", the International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย