การห่อหุ้มน้ำมันปลาทูน่าโดยใช้การอบแห้งแบบพ่นฝอยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง