ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, "Sponge cake development using tapioca starch and xanthan gum", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2016, International Food Machinery and Technology Exhibition 2016, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Qualities of Gluten Free Sponge Cake Substituted Wheat Flour with Tapioca Starch", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exNarida Wiriyakrai , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "QUALITY OF BATTER AND SPONGE CAKE PREPARED FROM WHEAT FLOUR AND TAPIOCA STARCH USING XANTHAN GUM AS FAT REPLACER", The 41St National and 5th International Graduate Research Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2017 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "สูตรผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กจากแป้งมันสำปะหลัง", Kasetsart University, 2017